Romanian English German

Aţi ajuns în Transilvania!

Bine aţi venit în Cetatea Medievală Bistriţa, una dintre cele şapte cetăţi medievale ale Transilvaniei (Siebenbürgen).

Între Carpații Orientali, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali s-a format regiunea istorică cunoscută sub numele de Transilvania.

Această zonă impădurită este numită de români Transilvania - dupa latinescul terra ultra silvam, țara de dincolo de păduri, o denumire atestată documentar încă din anul 1075.

Siebenbürgen a reprezentat în perioada medievală cel mai estic hotar al culturii Occidentale, o veritabilă poartă a Europei spre exoticele ținuturi ale Orientului, iar cele șapte orașe cetăți ale regiunii păstrează încă aceste valori arhitecturale inestimabile.

Această denumire era atestată în 1241 ca septum urbis, iar mai târziu, în 1296 apare și cunoscutul nume de Siebenbürgen, adică șapte orașe cetăți: Sibiu, Cluj, Sighișoara, Sebeș, Mediaș, Brașov și Bistrița.

steaguri 7 cetati 500

Bistrița este o localitate fondată de coloniști de origine germană din zona Luxemburg stabiliți pe văile Someșului și Bistriței în secolul al XII-lea. Așezarea a fost atestată documentar cu numele de oppidum Nosa în 2 aprilie 1241, cu ocazia marii invazii tătare care distruge o parte a localităților din zonă. După tradiția unor documente mai vechi există și o atestare indirectă a orașului din anul 1222.

Actuala denumire de Bistrița a fost atestată documentar la 16 iulie 1264, printr-un act emis de Papa Urban al IV-lea Orvieto, în Italia, și după această dată se impune treptat în toate documentele.

Cele 22 de bresle din localitate au construit însă între anii 1464-1484 o fortificație integrală a orașului, care era întărită cu zece turnuri (Dogarilor, Rotarilor, Curelarilor, Croitorilor, Fierarilor, Șelarilor, Măcelarilor, Aurarilor, Tâmplarilor și Funarilor), două bastioane și trei porți principale de intrare în oraș (Poarta Lemnelor, Poarta Spitalului și Poarta Ungurească). Din această fortificație vastă se păstrază o parte din zidurile de sud și de est, împreună cu Turnul Dogarilor. Străduțele pietonale, înguste, care fac legătura între laturile lungi ale cetății păstrază încă atmosfera medievală autentică a burgului.


sigla brasov 150Brașovul este atestat documentar și sub numele de Coroana, Kronstadt și Brasso. Începuturile acestui oraș sunt consemnate de tradițile din anul 1203, abia în 1234 localitatea este atestată cu nemele de Cumanie Corona iar din 1252 începe să se utilizeze și numele de Brașov (Barasu).

Orașul păstrază un ansamblu urban medieval structurat în jurul Pieței Sfatului și marcat în extremele sale de vechea cetate din care se păstrază o parte a zidurilor și turnurilor de fortificație dintre care amintim: Turnul Negru și Turnul Alb, Bastionul Țesătorilor și Bastionul Graft. Poarta Ecaterina construită în 1559 este un cunoscut exemplu de arhitectură militară renascentistă din Transilvania.

sigla cluj 150Cluj - orașul a fost cunoscut în antichitate cu numele de Napoca, dar în secolul al XII-lea este atestată denumirea de Castrum Clus (Cluj) și apoi denumiri precum Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár.

Vechiul castru roman de la Napoca a fost transformat de sașii colonizați aici după 1143, într-un puternic oraș fortificat-cele mai importante fragmente de zid din vechea cetate se păstrază pe laturile de sud și de est ale nucleului medieval. Biserica parohială Sf. Mihail din Piața Unirii, construită în secolul al XIV-lea și Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului aflată în Piața Avram Iancu sunt cele mai impunătoare edificii religioase din oraș.

sigla medias 150Mediaș - localitatea a fost atestată documentar în anul 1267 și este cunoscută în secolele următoare și sub denumiri precum Media, Mediash, Medgyes. În anul 1359 Mediașul obține statutul de oraș, iar în anul 1452 este atestată incinta de zid construită în jurul Bisericii Sf. Margareta. Burgul se fortifică cu ziduri în perioada anilor 1490-1534, iar din această fortificație medievală târzie se păstrază mai multe turnuri ale breslelor: Turnul Croitorilor, Turnul Pietrarilor, Turnul Fierarilor, Turnul Clopotelor, Turnul Trompeților etc.

  

sigla sebes 150Sebeș - Localitatea a fost fondată de coloniști germani din zona Rinului în secolul al XII-lea dar primele atestări documentare ale localității încep din secolul al XIII-lea. În 1245 așezarea este atestată cu numele de Malembach, dar este cunoscută în perioadele următoare și sub denumiri precum Mühlbach (râul morii), Mühlenbach și Szászsebes.

Datorită statutului de oraș, locuitorii primesc în anul 1387 dreptul de a fortifica așezarea, dar în anul 1438 burgul nu rezită în fața unui mare atac turcesc. Regele Matei Corvin întărește privilegiile mai vechi ale orașului și permite în anul 1485 completarea cetății și refacerea zidurilor. Din veche fortificație se mai păstrază o parte din ziduri și turnuri precum: Turnul Studentului, Turnul Semicircular și Turnul Octogonal.

sigla sibiu 150Sibiu - localitatea colonizată cu germani din zona Rin și Mosela în secolul al XII-lea a fost atestată documentar în anul 1191 cu numele de Cibinum. În 1223 este atestată documentar de Hermannstadt, iar mai târziu apar și denumirile maghiare de Negyszeben sau Szeben. Așezarea este atestată ca oraș în anul 1366 iar în cursul secolului al XIV breslele din oraș construiesc cea mai puternică fortificație din sudul Transilvaniei.

Ansamblul urban medieval din Sibiu se structurează în jurul Pieței Mari și a Pieței Mici dominate de silueta Turnului Sfantului din centru orașului. Biserica Evanghelică Parohială construită în secolele al XV-XVI pe locul unei basilici mai vechi are prin frontoanele navelor laterale a primit o formă deosebit de originală, iar Catedrala Ortodoxă construită în anul 1906 este cea mai impunătoare construcție de acest gen din Transilvania.

În anul 2007 Sibiul, a fost Capitala Europeană a Culturii împreună cu orașul Luxemburg, fiind cel mai important eveniment din cadrul Siebenbürgen.

sigla sighisoara 150Sighișoara - burgul a fost fondat de coloniștii germani veniți din zona Rinului de nord în secolul al XII-lea. Prima atestare documentară a localității apare sub numele de Castrum Sex, după care este cunoscută sub denumiri precum Saxoburgum, Schäßurg și Sevesvár.

În anul 1367 localitatea primește statutul de oraș, iar în preajma anului 1350 se încep lucrările de fortificare cu ziduri de piatră. Din vechea fortificație medievală se mai păstrează în prezent 9 turnuri și trei bastioane. Turnul cu Ceas este cel mai înalt turn al fortificației, iar ceasul său medieval este cel mai cunoscut din Transilvania. Casa cu Cerb, Casa Venețiană, Scara acoperită și Biserica din Deal sunt monumente de arhitectură medievală care pot să fie vizitate în interiorul cetății.