Romanian English German

t1Turnul Dogarilor este singurul element al fortificatiei medievale care s-a pastrat pana azi. Turnul nu era cel mai impunator turn al fortificatiei dar prin proportiile sale ofera o posibila reconstituire comparativa a restului fortificatiei. Pe latura vestica a turnului, in actuala zona de acces spre parc cetatea a fost completata in secolul al XVI-lea cu un bastion circular de mari dimensiuni.

Acest element suplimentar de fortificare a fost impus datoritムperimetrului vechii măƒnăƒstiri dominicane (azi spaţ›iul actualului Căƒmin pentru persoane vârstnice) care nu permitea un aliniament drept între Poarta Ungureascムşi Turnul Dogarilor.
Ύn acelasi timp bastionul devenea un intrând spre râul Bistriţ›a (conform planurilor întocmite de Visconti) cu rol strategic în blocarea accesului spre latura sudicムa cetăţ›ii. Ύn partea esticムa acestui element de fortificaţ›ie, cu un rol defensiv totusi secondar se aflムTurnul Dogarilor. Acest turn realizat din piatrムare formムrectangularムcu laturile de 6,3/9,9, cu zidurile exterioare groase de aproximativ 1,5 m spre exteriorul zidurilor si 1 m spre interiorul orasului.

Turnul depăƒseste în exterior zidul de fortificaţ›ie cu circa 5m iar în interiorul fortificaţ›iei se retrage cu aproximativ 2m.
O veche legendムprezintムturnul legat de restul orasului printr-o reţ›ea de canale subterane. Astfel legendarul coluar subteran pornea de la subsolul Turnului Dogarilor spre Abaţ›ia Benedictinilor, apoi spre Biserica Evanghelicăƒ, cu legatura spre Ansamblul Sugăƒlete si apoi spre dealul fostei cetăţ›i de pe Burich, oferind deci un extraordinar refugiu în caz de asediu prelungit. Dupムpierderea importanţ›ei militare turnul a fost utilizat ca spital pentru bolnavii cronici dar si ca loc de detenţ›ie pentru prostituatele din oras înainte de a primii pedeapsa aplicatムîn Piaţ›a Centralムsi alungarea lor afarムdin cetate cu măƒturile de căƒtre femeile venerabile ale burgului.t2

Turnul a fost restaurat ân anul 1926 dupムplanurile arhitectului orasului Oskar Kelp iar în 1968 în urma unor noi lucrăƒri se refac o parte din zidurile fortificaţ›iei iar Turnul Dogarilor primeste aspectul actual. Din anul 2008 Asociaţ›ia Nosner land organizeazムla parterul turnului expoziţ›ii de artムplasticムsi oferムinformaţ›ii despre monumentele istorice din oras.